အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းရန်အတွက် လုပ်အားပေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှ လုပ်အားပေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်အပြည့်အစုံကို ဒေါင်းလုပ်ချ၍ ကြည့်ရှု့ပေးပါရန်။

read more

Vacancy Announcement for Networks Coordinator

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှ ကွန်ရက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရာထူးအတွက် အတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ လျှောက်ထားရမဲ့ အချက်အလက်အပြည့်အစုံကို ဒေါင်းလုပ်ချ၍ ကြည့်ရှုပေးပါရန်။

read more

လုပ်အားပေး စေတနာ့ ၀န်ထမ်းများ လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှ၂၀၁၇ခုနှစ် လူထုသဘောထားအမြင် စစ်တမ်းတစ်ရပ်​ကောက်ယူ မည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စစ်တမ်းကောက်ယူရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်အားပေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ လိုအပ်နေ ပါသည်။ လုပ်အားပေး စေတနာ့ လျှောက်ထားသူများ လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများ နိုင်ငံရေးပါတီ မဟုတ်သူ(သို့) နိုင်ငံရေးပါတီတခုခု၏ အကျိုးစီးပွါးအလို့ငှာ…

read more