လုပ်အားပေး စေတနာ့ ၀န်ထမ်းများ လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှ၂၀၁၇ခုနှစ် လူထုသဘောထားအမြင် စစ်တမ်းတစ်ရပ်​ကောက်ယူ မည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စစ်တမ်းကောက်ယူရန်အတွက် အောက်ပါ လုပ်အားပေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ လိုအပ်နေ ပါသည်။ လုပ်အားပေး စေတနာ့ လျှောက်ထားသူများ လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများ နိုင်ငံရေးပါတီ မဟုတ်သူ(သို့) နိုင်ငံရေးပါတီတခုခု၏ အကျိုးစီးပွါးအလို့ငှာ…

read more