အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးချက်များကို အနှစ်ချုပ်တင်ပြခြင်း
နိုင်ငံသားများအားလုံး အကျုံးဝင်သည့် မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာပေးအစီအစဉ်
ရွေးကောက်ပွဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် အရပ်ဖတ်အဖွဲ့အစည်များ အခန်းကဏ္ဏကို မြှင့်တင်ခြင်း
မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းနှင့် ပြုစုခြင်းဖြစ်စဉ် အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ခြင်း
ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်း နိုင်ငံသားအားလုံးပါဝင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ခြင်း
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း နှင့် အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း
ရွေးကောက်ပွဲသတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် လွတ်လပ်ပြီးအမှီအခိုကင်းမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း
ဖိုရမ်နောက်ခံအကျဉ်း

ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူလူထုက ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတန်းနှင့် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ ဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု၏ အခြေခံလိုအပ်ချက် မှာ နိုင်ငံသားအားလုံးပါဝင်ခွင့်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု တို့ပင်ဖြစ်သည်။

Cropped Logo Mark.pngCropped Logo Mark.png
DSC 1090DSC 1090
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမည့်သူများနှင့် ဆွေးနွေးဝိုင်းညှိနှိုင်းစေ့စပ်သူများလမ်းညွှန်

ရွေးကောက်ပွဲများသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အခြေခံအကျဆုံးသော အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် အညီကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲများသည် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်သူများ၏ ပါဝင်မှု ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်းကိုသာမက ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလည်း ပိုမိုရှင်သန် အားကောင်းစေပါသည်။ နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မှန်ကန်သည့် ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်တွင် ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ တာဝန်ခံမှုကို မြင့်မားစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

ဖိုရမ်ဆိုင်ရာ သိရှိရန် သတင်းအချက်အလက်များ
ဖိုရမ် ကျင်းပမည့် နေရာ : ဆူးလေ ရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ် – Sule Shangrila Hotel ၂၂၃၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန် ဖုန်း-၀၁၂၄၂၈၂၈
ဖိုရမ် ကျင်းပမည့် နေ႔ရက် : ၁၃ မှ ၁၄ ရက် ၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ် ကျင်းပမည့် အချိန်
Map 2Map 2