skip to Main Content

ကာလတိုေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန့
ပုဒၵမာစားေသာက္ဆိုင္

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿမိဳ့နယ္ ၂၂ ၿမိဳ့နယ္လံုးမွာ ကာလတိုေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ ၆၀၀ ဦးခန္႔နဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေန့ ျဖစ္စဉ္ကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေန့မွာ သတ္မွတ္ထား တဲ့ မဲရံုေတြဆီကို နံနက္ ၅ နာရီ အေရာက္သြားၿပီး မဲေရတြက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ထိ တစ္ေန့တာလံုး ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာ ခဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။

Back To Top