skip to Main Content

စက္တင္ဘာ ၂၈ | ပါ့ခ္႐ြိဳင္ရယ္ဟိုတယ္

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက PACE ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္စစ္တမ္းျဖစ္တဲ့ “အစိုးရသက္တမ္းဝက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ သေဘာထားအျမင္” စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ PACE မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားက ၎တို႔သိရွိလိုတဲ့အခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရျခင္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး ဒီစစ္တမ္းဟာ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သာမန္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အသံကို စုစည္းကာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း PACE က ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

Back To Top