၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ကနဦးအစီရင်ခံစာ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ကနဦးအစီရင်ခံစာ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ကနဦးအစီရင်ခံစာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း ရန်ကုန် ဧပြီ ၂ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြင်ဆင် အတည်ပြုခဲ့သော လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအရ  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ လစ်လပ် ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လွှတ်တော်၏ ပထမသက်တမ်းအတွင်း အကြောင်းကြားပါက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများကို တစ်နှစ်အတွင်းကျင်းပပြီး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ အကြောင်းကြားချက်အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လက်ရှိ လစ်လပ်လျှက်ရှိသော ကိုယ်စားလှယ် နေရာ ၃၁ နေရာ အနက်…

Read more
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ (၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ၁၄ ရက်)   အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်                                                          …

Read more
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

ကနဦးအစီရင်ခံစာ (ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ မတ်လ ၅ ရက်)   အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်                                                                                                                      ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု၏ သမာသမတ်ကျမှု ဆုံးဖြတ်ရာတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလသည် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များထဲမှ အရေးကြီး သောကာလအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှစ၍ PACE အဖွဲ့က ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၂၂ ဦးကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် မြို့နယ် ၂၂ မြို့နယ်သို့ စေလွှတ်ကာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များ၏…

Read more

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရွေးကောက်ပွဲမူဘောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ ERCB ၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

​ရွေးကောက်ပွဲမူဘောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့-ERCB က ဧပြီလကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ကို သိရှိသူနည်းပါးသဖြင့် မဲလာပေးသူဦးရေ ကျဆင်းနိုင်သည်ကို စိုးရိမ် ရွေးကောက်ပွဲမူဘောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ Electoral Reform Coordination Body - ERCB သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက် ချက်ခြင်းထုတ်ပြန်ရန် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များထဲမှနေရာ ၁၉ ခုအတွက် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အချိန်စာရင်းကို  ၆ လ ခန့် ကြိုတင်ကြေညာခဲ့ခြင်း၊ မဲရုံတည်နေရာနှင့် အချက်အလက်များကို အများပြည်သူသိရှိစေရန် ကြေညာခဲ့ခြင်း၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့သာမက…

Read more
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်းလေ့လာမှု စစ်တမ်းကနဦးအစီရင်ခံစာ

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်းလေ့လာမှု စစ်တမ်းကနဦးအစီရင်ခံစာ

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်းလေ့လာမှု စစ်တမ်း ကနဦးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက် (တနင်္လာနေ့)၊ ရန်ကုန် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများပြုလုပ်မည့်ဒေသများတွင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်း ဖြစ်စဉ်အပေါ် နိုင်ငံသားများ၏ သဘောထားအမြင်များ နှင့် ပတ်သက်ပြီး PACE အဖွဲ့က လေ့လာမှုစစ်တမ်း တစ်ခုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလနှောင်း ပိုင်းတွင်ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ အောက်ပါအချက်များသည် လေ့လာမှုစစ်တမ်း၏တွေ့ရှိချက်အချို့ဖြစ်ပါသည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိမှု မဲပေးသည့် မဲဆန္ဒရှင်ပမာဏ အနည်းအများသည် ကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အဓိကကျသော ပူပန်စရာတစ်ခု…

Read more
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ကနဦးအစီရင်ခံစာ

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ကနဦးအစီရင်ခံစာ

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ပထမရက်သတ္တပတ်တွေ့ရှိချက်များ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် အောက်ပါတွေ့ရှိချက်များသည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်နေရာဒေသများရှိ ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့် ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာ အုပ်စု ၂၂ ခုတွင် ၄ ရက်တာကာလ (ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်မှ ၅ ရက်) အတွင်း​ PACE အဖွဲ့၏ တိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ မှုများအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။   မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးခြင်း People’s Alliance for Credible Elections-PACE အဖွဲ့မှစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် မဲစာရင်းကြေညာပြသရာနေရာများ၏ အနီးတဝှိက်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရာတွင် နေရာ…

Read more
‘ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များကို စောင့်ကြည့် လေ့လာမည်။ အထူးသဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဆန်းစစ်လေ့လာမှု ကို ပြုလုပ်မည်။”

‘ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များကို စောင့်ကြည့် လေ့လာမည်။ အထူးသဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဆန်းစစ်လေ့လာမှု ကို ပြုလုပ်မည်။”

၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်၊ တနင်္လာနေ့။                                                          ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ပေးပါရန်။ ‘ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များကို စောင့်ကြည့် လေ့လာမည်။ အထူးသဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဆန်းစစ်လေ့လာမှု ကို ပြုလုပ်မည်။”                 ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် လစ်လပ်လျက်ရှိသောမဲဆန္ဒနယ် (၁၉) နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို PACE အဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း နှင့်ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့် ကြေညာပြသမည့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း၏အရည်အသွေးကို ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။                …

Read more