လှုပ်ရှားမှုများ

Survey Launch At Taunggyi

Survey Launch at Taunggyi

နိုင်ငံသားများ၏ ဒီမိုကရေစီမှျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာ သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းမှ လေ့လောတွေ့ရှိချက်များနှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူပုံနည်းစနစ်ကို တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ရှငး်လင်းတင်ပြခြင်း ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ (အဂါင်္နေ့) တောင်ကြီးစီးတီးဟိုတယ်  

ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) မှ ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲများကို စောင့်ကြည့်ေ လ့လာသည့် ဒေသခံအဖွဲ ့ အစည်းများကို နည်းပညာ အကူအညီပေးလျက်ရှိသည်။ သင့်မြတ်သူ များ၏ ငြိမ်းချမ်း ရေးလမ်းစဉ်အဖွဲ့ (Pace on Peaceful Pluralism-PoPP) ၏…

လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် နေပြည်တော်ရှိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံ

လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် နေပြည်တော်ရှိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံ

ဇန်နဝါရီလ ၃၁ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) PACE အဖွဲ့မှ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် နေပြည်တော်ရှိ Parliamentary Resource Centre တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် PACE အဖွဲ့မှ ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားများ၏ သဘောထားအမြင်စစ်တမ်း ကောက်ယူပုံနည်းစနစ်နှင့် တွေ့ရှိချက်များကို…

ရွေးကောက်ပွဲမူဘောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ရွေးကောက်ပွဲမူဘောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ရွေးကောက်ပွဲမူဘောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ Electoral Reform Coordination Body - ERCB သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက် ချက်ခြင်းထုတ်ပြန်ရန် ‌ ၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို…

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ခြင်း အကြိုကာလ လေ့လာမှုဖြစ်စဉ်တွင် PACE အဖွဲ့၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ခြင်း အကြိုကာလ လေ့လာမှုဖြစ်စဉ်တွင် PACE အဖွဲ့၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့(PACE)သည် Generation Tree အဖွဲ့အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများရွေးချယ်ခြင်းအကြိုကာလလုပ်ငန်းစဉ်များ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် အတွက် နည်းပညာကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ PACE အဖွဲ့သည် ၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လေ့လာမှုစစ်တမ်းကောက်ယူရမည့် ရွာများရွေးချယ်ပေးခြင်း။ ၂) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ် ရေးမှူးများရွေးချယ်မည့်…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ခြင်းအား စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ဖြစ်စဉ်တွင် PACE အဖွဲ့၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ခြင်းအား စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ဖြစ်စဉ်တွင် PACE အဖွဲ့၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့(PACE)သည် သင့်မြတ်သူများ၏ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်အဖွဲ့(PoPP) ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများရွေးချယ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် အတွက် နည်းပညာကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ PACE အဖွဲ့သည် ၁) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုများကို ရွေးချယ်ပေးခြင်း။ ၂) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်…

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ခြင်း အကြိုကာလ လေ့လာမှု ကနဦးအစီရင်ခံစာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ခြင်း အကြိုကာလ လေ့လာမှု ကနဦးအစီရင်ခံစာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ခြင်း အကြိုကာလ လေ့လာမှု ကနဦးအစီရင်ခံစာ   ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ပေးပါရန်။                 ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၁၆   နောက်ခံအကျဉ်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုများတွင်…

လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် နေပြည်တော်ရှိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံ

လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် နေပြည်တော်ရှိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံ

နိုင်ငံသားများက  မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း ဇွန်လ ၁၉ရက် (တနင်္လာနေ့) PACE အဖွဲ့မှ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် နေပြည်တော်ရှိ Parliamentary Resource Centre တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် PACE အဖွဲ့မှ နိုင်ငံသားများ၏ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို…

Learning Retreat Of PACE

Learning Retreat of PACE

Learning Retreat of PACE ဇွန်လ ၁ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၄ရက်နေ့ သီရိဟိုတယ် ဘားအံ့မြို့ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် မိသားစု အစုအဖွဲ့ နှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း နှင့် အစုအဖွဲ့…

Ms. Claire Vallings, Senior Governance Adviser And Team Leader, Governance Humanitarian & Peace, DFID မှ ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခြင်း

Ms. Claire Vallings, Senior Governance Adviser and Team Leader, Governance Humanitarian & Peace, DFID မှ ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခြင်း

ကာလတိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ရက်နေ့ ပုဒ္ဒမာစားသောက်ဆိုင် ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြို့နယ် ၂၂ မြို့နယ်လုံးမှာ ကာလတိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၆၀၀ ဦးခန့်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ဖြစ်စဉ်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ သတ်မှတ်ထား တဲ့…

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးH.E Andrew Patrick မှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးH.E Andrew Patrick မှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခြင်း

ကာလရှည် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ရက်နေ့ ပုဒ္ဒမာစားသောက်ဆိုင် ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် PACE အဖွဲ့က ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ စုစုပေါင်း ၅၂ ဦးရှိပါတယ်။ ဒီကလာရှည်စောင့်ကြည့်လေ့သူတွေဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် ကစပြီး ရွေးကောက်ပွဲနေ့…

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ကနဦးအစီရင်ခံစာ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ကနဦးအစီရင်ခံစာ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ကနဦးအစီရင်ခံစာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း ရန်ကုန် ဧပြီ ၂ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြင်ဆင် အတည်ပြုခဲ့သော လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအရ  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ လစ်လပ်…