၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၃ ရက်မှ ၉ ရက်နေ့အထိ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ စုစုပေါင်း ၂၅၉ ဦးက နိုင်ငံအဝှမ်းရှိ နိုင်ငံသား ၂,၃၆၄ ဦးကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ကာ စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရပြီး အာဏာရရှိလာသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အစိုးရ၏ ငါးနှစ်သက်တမ်းမှာ ယခုနှစ်တွင် သက်တမ်းတစ်ဝက်ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ အခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့မှာ လူထုအကြားရေပန်းစားခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲကြွေးကြော်သံ များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် အစိုးရသက်တမ်း တစ်ဝက်အတွင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားများက မည်သို့အကဲဖြတ်ကြသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့က နိုင်ငံသားများကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုစစ်တမ်း၏ တွေ့ရှိချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ အစိုးရအနေဖြင့် ကျန်ရှိနေသည့် သက်တမ်းအတွင်း ၎င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာရေးအတွက် အကျိုးဖြစ်စေသကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့်လည်း ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်း ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထိထိရောက်ရောက် ပါဝင် နိုင်ရေးတို့အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားမှု

နိုင်ငံရေးတွင် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိခြင်းသည် နိုင်ငံရေးနှင့် အစိုးရဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေစူးစမ်းလိုစိတ်နှင့် ပါဝင်လိုစိတ်ကို ပိုမိုမြှင့်မားစေသည့်အတွက်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်အတွက် အရေးကြီးသည့် အချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက နိုင်ငံသားများကို  နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသည်ကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ၃၈% က စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိပါသည် [“အလွန်စိတ်ဝင်စားပါသည်” (၁၁%)၊ “အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စိတ်ဝင်စားပါသည်” (၂၇%)] ဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် PACE အဖွဲ့ကကောက်ယူခဲ့သောစစ်တမ်း (စိတ်ဝင်စားပါသည် ၅၈%) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျဆင်းသွားသည် ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၂၀၁၄ ခုနှစ် အာရှဖောင်ဒေးရှင်း၏ စစ်တမ်း (စိတ်ဝင်စားပါသည် ၂၇%) တွေ့ရှိချက် နှင့် တူညီမှုရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ မြို့ပြဒေသက ဖြေကြားသူများ (၄၃%) နှင့် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၃၅%) ထက် နိုင်ငံရေးတွင်စိတ်ပါဝင်စားမှု ပိုများသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသားများ (၄၅%) က အမျိုးသမီးများ (၃၁%) ထက် နိုင်ငံရေးတွင် စိတ်ပါဝင်စားမှုပိုမိုများပြားသည် ကိုတွေ့ရ ပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာရေးနောက်ခံရှိသူများ (၅၃%) က အထက်တန်းအောက်ပညာရေးနောက်ခံရှိသူများ (၃၄%) ထက် နိုင်ငံရေးတွင်စိတ်ပါဝင်စားမှုပိုများကြပါသည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းအကြားယုံကြည်မှု

လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းအကြား ယုံကြည်မှုနှင့် မတူညီကွဲပြားမှုများကိုနားလည်လက်ခံပေးနိုင်မှု သည် ဒီမိုကရက်တစ် လူအဖွဲ့အစည်းအတွက် အခြေခံအကျဆုံးတန်ဖိုးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မတူညီသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာများ ရှိပြီး နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို ဖြတ်သန်းနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သော နိုင်ငံအတွက် အားလုံးလက်ခံသည့် ကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးများ၊ ကိုယ်ပိုင်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် နှုန်းစံများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အဓိကအကျဆုံးအုတ်မြစ်ပင်ဖြစ်သည်။

လူအချင်းချင်းအကြားယုံကြည်မှုကို လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းများ ကောက်ယူခြင်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုတို့၏ အရည်အသွေးနှင့် အနေအထားတို့ကို  တိုင်းတာဖော်ပြလေ့ရှိကြပါသည်။ PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက လူအများစုဟာ ယုံကြည်ရသလား သို့မဟုတ် သတိထားဆက်ဆံရမလား ဟုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူအများစု (၇၇%) က လူအများကို သတိထားဆက်ဆံရပါသည်ဟု ဖြေကြားကြပြီး နိုင်ငံသားအနည်းငယ် (၁၈%) ကသာ လူအများစုသည် ယုံကြည်ရပါသည်ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လူအချင်းချင်းအကြား ယေဘုယျယုံကြည်မှု မှာ နည်းပါးသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။  အလားတူမေးခွန်းမျိုးကို PACE အဖွဲ့အပါအဝင် အခြားအဖွဲ့အစည်း များကလည်း ယခင်နှစ်များ တွင် မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် PACE အဖွဲ့ က ကောက်ယူခဲ့သည့်စစ်တမ်း (ယုံကြည်ရပါသည်-၃၇%) မှလွဲလျှင် ကျန်စစ်တမ်းများတွင် နိုင်ငံသားများ၏ လေးပုံတစ်ပုံအောက်ကသာ “လူအများစုသည် ယုံကြည်ရပါသည်” ဟုဖြေကြားခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာရှဖောင်ဒေးရှင်းစစ်တမ်း (၂၁%)၊ ၂၀၁၅ အာရှဘာရိုမီတာ (၁၉%)၊ ၂၀၁၇ PACE အဖွဲ့စစ်တမ်း (၁၇%) နှင့် ၂၀၁၈ PACE အဖွဲ့စစ်တမ်း (၁၈%) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

မတူကွဲပြားခြားနားသော လူအုပ်စုများကို နားလည်လက်ခံနိုင်မှု

PACE အဖွဲ့၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စစ်တမ်းတွင် ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာနှင့် နိုင်ငံရေးအမြင်မတူညီမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း သို့မဟုတ် အိမ်နီးချင်း သို့မဟုတ် မိသားစုအတွင်း မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ နားလည်ပေးနိုင်ကြသည် ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ် စစ်တမ်းတွင် မတူညီသည့် လူအုပ်စုများကို မည်သည့်အတိုင်းအတာ အထိ နားလည်လက်ခံပေးနိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့ပါ သည်။ PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများ က လူအုပ်စုအမျိုးအစား အသီးသီးကို ပြသပြီး အိမ်နီးချင်းအဖြစ် အတူနေထိုင်ရန် ဆန္ဒမရှိသည့် လူအုပ်စု ရှိပါက ပြောပြပေးရန် မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ၅၇% က မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၊ ၃၈% က အရက်စွဲနေသူများ၊ ၂၆% က လိင်တူခြင်း ပေါင်းသင်း နေထိုင်ကြသူများ၊ ၂၀% က ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမတူညီတူများ၊ ၁၅% က ထောင်ကျဖူးသူများနှင့် ၁၃% က တိုင်းရင်းသား/လူမျိုးမတူညီသူများဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။

အများပြည်သူဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ လူမှု့အရင်း (Social Capital) ၏ အနေအထားကို အသင်းအပင်းအုပ်စုများ နှင့်ကွန်ရက်များ၊ ယုံကြည်မှုနှင့် စုစည်းညီညွတ်မှု၊ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း တွင်း ပေါင်းစည်းမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှု၊ နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်လိုစိတ်ကို မြှင့်မားလာစေပြီး လက်တွေ့ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ခြင်း စသဖြင့် အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာလေ့ရှိကြပါသည်။  ယခုစစ်တမ်းတွင် ယခင်နှစ်အတွင်း နိုင်ငံသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အသင်းအပင်း/အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားနှင့် ပါဝင်မှုအတိုင်းအတာကို မေးမြန်းကာ လူမှု အရင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အသင်းအပင်း/အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာကို ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ပါသည်။

အများပြည်သူဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ယခင်နှစ်အတွင်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ စုပေါင်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားအဖွဲ့များ၊ လုပ်ငန်းခွင်/အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း/အဖွဲ့အစည်းများ စသည့် အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိ/မရှိ ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်ခန့်ကျော် (၅၅%) က အနည်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ဖြေဆိုပါသည်။  မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသအကြား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အတိုင်းအတာ ကွာခြားမှုမရှိကြသော်လည်း ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၆၁%) ကတိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၄%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအကြားနှိုင်းယှဉ်ရာတွင် အမျိုးသားများ(၆၆ %) က အမျိုးသမီးများ (၄၅%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အများပြည်သူဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအနက် လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများ (၃၅%) တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အများဆုံးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ယခင်နှစ်အတွင်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ လေးပုံတစ်ပုံနီးပါးခန့် (၂၂%) ကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟုဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသက ဖြေကြားသူများ (၂၆%) က မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၁၅%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၁%) က တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၁၉%)ထက် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုပိုမိုများပြား သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအကြားနှိုင်းယှဉ်ရာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာမှာ ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဖြေကြားသူအနည်းငယ် (၁၆%) ကသာ စုပေါင်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟုဖြေကြားကြသည် ကိုတွေ့ရပြီး မြို့ပြ နှင့် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများအကြား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအတိုင်းအတာ ကွာခြားမှုမရှိသော်လည်း ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၁၉%) က တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၁၄%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုပိုများပါသည်။  အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့တွင် အမျိုးသားများ (၂၁%) က အမျိုးသမီးများ (၁၀%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု သိသိသာသာ များပြား သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထို့အတူပင် အထက်တန်းနှင့်အထက်တန်းအထက်ပညာသင်ကြားခဲ့ သူများ (၂၄%) က အထက်တန်းအောက်အဆင့်ထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၁၃%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အနည်းငယ်ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ယခင်နှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင်/အလုပ်နှင့် ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အတိုင်းအတာကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်  (၂၃%) က ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ဟု ဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြ နှင့် ကျေးလက်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများအကြားတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု နှင့် ပတ်သက်၍ ကွာခြားမှုမရှိချေ။ သို့သော် အမျိုးသားများ (၂၉%) က အမျိုးသမီးများ (၁၇%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု သိသိသာသာပို၍ များသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထို့အတူပင် အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက်ပညာသင်ကြား ခဲ့သူများက အလယ်တန်းအောင် အဆင့်ထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သူများထက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု ပိုမိုများပြား သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် (၃၅%) က ယခင်နှစ်အတွင်း လူမှုအထောက်အကူပြုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ဟု တုံံ့ပြန်ဖြေဆိုကြပြီး မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်က ဖြေကြားကြသူများအကြား ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာမှာမူ ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသားများ (၄၃%) က အမျိုးသမီးများ (၂၇%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု သိသိသာသာ ပို၍များပြားသည်ကိုတွေ့ရပြီး အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းလွန်အဆင့် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၄၂%) က အထက်တန်းအောက်အဆင့် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၃၄%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုပိုမိုများပြားခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ဖြေကြားသူများကို ယခင်နှစ်အတွင်း  ရပ်/ရွာပြဿနာဆိုင်ရာ စုဝေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစိုးရတာဝန်ရှိသူ (သို့မဟုတ်) ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစည်းအဝေးပွဲများ၊ ပြည်သူ့နီတိဆိုင်ရာ သင်တန်း/အစည်းအဝေးများ၊ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှုများ၊ ဆန္ဒပြပွဲ/ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများ စသည့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလားဟု မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်နီးပါး (၄၅%) က ယင်းနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများထဲမှ အနည်းဆုံးတစ်ခုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ဖြေဆိုပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၄၈%) က မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၄၀%) ထက် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများပြီး အမျိုးသားများ (၅၄%)က အမျိုးသမီးများ (၃၅%) ထက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု သိသိသာသာ ပိုမိုများပြား သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ယခင်နှစ်အတွင်း ရပ်/ရွာပြဿနာဆိုင်ရာ စုဝေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများရှိပါသလားဟုမေးမြန်းရာ ဖြေ​ကြားသူများ၏ ၃၁% က ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသအကြားနှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြား သူများ (၃၅%) က မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၂၃%) ထက် ပါဝင်မှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတွင် အမျိုးသားများ (၄၀%) က အမျိုးသမီးများ (၂၁%) ထက် ရပ်/ရွာပြဿနာဆိုင်ရာ စုဝေးဆွေးနွေးမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု သိသိသာသာပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ယခင်နှစ်အတွင်း အစိုးရတာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို တက်ရောက်ခဲ့ပါသလားဟု မေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့် (၂၃%) က သာ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်၊ ပညာရေးနောက်ခံမတူညီသူများ အကြား ယင်းအစည်းအဝေးပွဲများကို ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့မှု အတိုင်းအတာ ကွာခြားမှု မရှိသော်လည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ရာတွင် အမျိုးသားများ (၂၈%) က အမျိုးသမီးများ (၁၇%) ထက် ပါဝင်မှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ပြည်သူ့နီတိဆိုင်ရာ သင်တန်းများ/အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည့်အတိုင်းအတာကိုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ၁၃% ကသာ တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင်နေထိုင်ကြသူများ နှင့် ပညာရေးနောက်ခံမတူညီသူများအကြား ယင်းသင်တန်း/အစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်ခဲ့မှုအတိုင်းအတာမှာ ကွာခြားမှုမရှိသည်သော်လည်း အမျိုးသားများ (၁၅%) ကအမျိုးသမီးများ (၁၁%) ထက်ပါဝင်မှု အနည်းငယ်ပိုသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ၁၁% ကသာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားကြပါသည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အတိုင်းအတာတွင် မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ အကြား ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာ ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု (၁၃%) က အမျိုးသမီးများ (၈%) ထက် အနည်းငယ်ပိုသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ယခင်နှစ်အတွင်း ဆန္ဒပြပွဲ/ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာတွင် ဖြေကြားသူများ၏ ၄% ကသာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများတွင် မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၆%) က ကျေးလက်ဒေသတွင်နေထိုင်သူများ (၃%) ထက် ဆန္ဒပြပွဲများ/ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများတွင် ပါဝင်မှု အနည်းငယ်ပိုသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ပညာရေးနောက်ခံမတူညီသူများအကြား ဆန္ဒပြပွဲ/ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအတိုင်းအတာ ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

နိုင်ငံရေးသမားများအပေါ် သဘောထားအမြင်

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက နိုင်ငံရေးသမားများသည် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကြားကာလများတွင်လည်း နိုင်ငံသားများ၏ အမြင်များကို ဂရုပြုအလေးထားသည်ဆိုသည့် အဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သဘောတူညီသည်ကို အဆင့် “၁” မှ “၄” အတွင်း အဆင့်သတ်မှတ်ခိုင်းရာ ( “၁” မှာ လုံးဝသဘောမတူပါ၊ “၂” မှာ အတိုင်းတစ်ခုအထိ သဘောမတူပါ၊ “၃” မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသဘောတူသည်၊ “၄” မှာ လုံးဝသဘောတူသည်) နိုင်ငံသားများ၏ ၄၉% က သဘောတူပါသည် ( အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသဘောတူသည် နှင့် လုံးဝသဘောတူသည်) ဟု ဖြေဆိုပြီး သုံးပုံတစ်ပုံခန့် (၂၃%) က မသိပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ ပညာရေးအဆင့်အရနှိုင်းယှဉ်မှုတွင် ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိသော်လည်း မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၅၄%) က ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၄၇%) ထက် သဘောတူညီမှု အတိုင်းအတာပိုများပါသည်။ အမျိုးသားများ (၅၄%) က အမျိုးသမီးများ (၄၆%) ထက် သဘောတူညီမှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

“နိုင်ငံရေးသမားများသည် ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် ကတိများပေးသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲပြီးဆုံးသွားသော အခါ ယင်း ကတိ များကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းမရှိချေ” အဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေကြားသူများ၏  ထက်ဝက်နီးပါး (၄၆%) က သဘောတူသည် (“အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သဘောတူသည်” နှင့် “လုံးဝသဘောတူသည်”) ဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ အမျိုးသားများ (၅၁%) က အမျိုးသမီးများ (၄၂%) ထက် အဆိုကို သဘောတူညီမှု အနည်းငယ်ပိုသည်ကိုတွေ့ရသော်လည်း မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများအကြား နှင့် ပညာရေးနောက်ခံမတူညီသူများ အကြား အမြင်သဘောထား ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အစိုးရနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်သဘောထား

PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အစိုးရနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်နွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ယူဆချက်ကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအဆို ၂ ခုအပေါ် သဘောတူညီမှုအတိုင်းအတာကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

  • “အစိုးရဆိုတာ မိဘနဲ့တူပါတယ်။ ပြည်သူပြည်သားတွေကို သူတို့ရဲ့ သားသမီးလို သဘောထားပြီး စောင့်ရှောက်ပေးရပါမယ်။”
  • “အစိုးရဆိုတာ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးနဲ့ တူပါတယ်။ ပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ အစိုးရကို ထိန်းချုပ်ကွက်ကဲမယ့် အလုပ်ရှင်တွေပါဘဲ။”

ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်ကျော် (၆၆%) က ပထမအဆိုဖြစ်သည့် အစိုးရသည်မိဘနှင့် တူညီသည့် ဆိုသည့် အဆိုကို သဘောတူညီမှုရှိသည်ဟု ဖြေဆိုသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများက ဖြေကြားသူများ (၆၉%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၅၆%) ထက် ပထမအဆိုကို သဘောတူထောက်ခံမှုပိုများပါသည်။ မြို့ပြကဖြေကြားသူများ (၆၁%) နှင့် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၆၇%)၊ ပညာရေးနောက်ခံမတူညီသူများအကြား ( အလယ်တန်းအောင်အဆင့် (၆၈%) နှင့် အထက်တန်းအဆင့်အထက် (၆၁%) အကြား သဘောထားအမြင် ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သဘောထားအမြင်

၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက အစိုးရအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်မှာ ယခုနှစ်တွင် အစိုးရသက်တမ်းတစ်ဝက်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်လည်း လက်ရှိအစိုးရ၏ မူဝါဒများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြန်လည်ရှုမြင် သုံးသပ်ရန်အတွက် အချိန်အခါကောင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ကျန်ရှိနေသည့် ၂ နှစ်ခွဲ သက်တမ်းအတွက် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန် ယခုနိုင်ငံသားများ၏ အမြင်များ နှင့် သဘောထားများက များစွာအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် နိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် လက်ရှိ အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစသည့် ကဏ္ဍအသီသီးနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဦးဆောင်သည့် အစိုးလက်ထက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မည်သို့ သဘောထားအမြင်များ ရှိသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် PACE အဖွဲ့က နိုင်ငံသားများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအနေအထား

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများအခြေအနေကို အဆင့် “၁” မှ “၅” အတွင်း (အဆင့် “၁” မှာ ပိုပြီးဆိုးလာသည်၊ “၂” မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆိုးလာသည်၊ “၃” မှာ အပြောင်းအလဲမရှိပါ၊ “၄” မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ ကောင်းလာသည်၊ “၅” မှာ ပိုပြီးကောင်းလာသည်) မည်သည့်အဆင့်တွင်ရှိသည်ကို သတ်မှတ်ချက်ပေးရန် မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက အစိုးရအပေါ် ဝေဖန်မှုအပါအဝင် မည်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမဆို အများပြည်သူအကြား လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်သတ်မှတ်ပေးရန်မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်ခန့် (၅၂%) က ယခင်အစိုးရလက်ထက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်ကြသူများအကြားနှိုင်းယှဉ်ပါက တိုင်းဒေသကြီးကဖြေကြားသူများ (၅၆%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၄၀%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုမှုပိုများပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတွင် အမျိုးသားများ (၅၉%) က အမျိုးသမီးများထက် (၄၆%) ပို၍ အကောင်းမြင်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ပညာရေးနောက်ခံ မတူညီသူများ အကြား သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အစိုးရကို ဝေဖန်မှုများအပါအဝင် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို လူမှုကွန်ရက်များတွင် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားတင်ပြခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်ခန့် (၄၆%) ကဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နေတွင်နေထိုင်သူများအကြား နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြည်နယ်ကဖြေကြားသူများ (၃၅%) က ပိုကောင်းပါသည်ဟု ဖြေဆိုမှုသည် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၀%) လောက် မများသည်ကိုတွေ့ရ ပါသည်။ ပညာရေးနောက်ခံမတူညီသူများ အကြား တွင်မူ ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ယခုအစိုးရလက်ထက် သတင်းမီဒီယာများ၏ သတင်းအချက်အလက်များလွတ်လပ်စွာ စုံစမ်းရယူခွင့်နှင့် ထုတ်ပြန်နိုင်ခွင့်အနေအထားကို ယခင်အစိုးရလက်ထက် အခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မည်သည့်အနေအထားရှိသနည်းဟု PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ၄၆% က ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၁%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၅%) ထက် အနေအထား ပိုကောင်းလာသည် ဖြေဆိုမှု အနည်းငယ်ပိုများသည်ကိုတွေ့ရသော်လည်း ပညာရေးနောက်ခံမတူညီသူများ အကြားတွင် သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှုမရှိ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒပြခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက နိုင်ငံသားများ၏ သဘောထား အမြင်ကိုမေးမြန်းရာတွင် နိုင်ငံသားများ၏ ထက်ဝက်ခန့် (၄၅%) က ပိုကောင်းလာသည် ဟုဖြေဆိုကြသည်။ ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၁%) က တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၁%) ထက် “ပိုကောင်းလာသည်”ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုနည်းကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အထက်တန်းနှင့်အထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၅၄%) က အထက်တန်းအောက်အဆင့် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၄၄%) ထက် ပိုကောင်းသည်ဟုဖြေဆိုမှုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အရပ်သားများအနေဖြင့် အသင်းအပင်းအဖွဲ့အစည်းများလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အနေအထားကို မေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားထက်ဝက်ခန့် (၅၄%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးကဖြေကြားသူများ (၅၇%) က ပြည်နယ်များက ဖြေကြားသူများ (၄၅%) ထက် ပိုကောင်းလာသည် ဟုဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၆၃%) က အထက်တန်းအောက်အဆင့်အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၅၃%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို လွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရလက်ထက်နှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အနေအထားကို မေးမြန်းရာ ဖြေဆိုသူများ၏ ထက်ဝက် (၅၁%) ကပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၆%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၆%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက်အဆင့် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများက (၅၉%) က အထက်တန်းအောက်အဆင့်အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၅၀%) ထက် ပိုကောင်းပါသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။

ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနေအထားကို ယခင်အစိုးရလက်ထက်အနေအထားနှင့် နှိုင်းယှဉ်မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်အောက် (၄၂%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုပြီး ၁၇% က ပိုဆိုးသွားသည်ဟုဖြေဆိုကာ ၂၀% က အပြောင်းအလဲမရှိပါ ဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးက ဖြေကြားသူများ (၄၆%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၀%) ထက် ပိုကောင်းလာသည် ဟုဖြေကြားမှုပိုများပါသည်။ ပညာရေးနောက်ခံမတူညီသူများ အကြားတွင်မူ သဘောထားအမြင် ကွာခြားမှုမရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအစိုးရလက်ထက်နှင့် ယခင်အစိုးရ လက်ထက် အနေအထားတို့ကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် (၃၃%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုပြီး ၁၃%က ပိုပြီးဆိုးလာသည်ဟုဖြေဆိုကာ ၂၂ %ကာ အပြောင်းအလဲမရှိပါဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၃၆%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၂၅%) ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ယခုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားဒေသများရှိ လက်နက်ပဋိပက္ခများသည် ယခင်အစိုးရလက်ထက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုဆိုးသွားသည် သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲမရှိ သို့မဟုတ် လျော့ပါးကောင်းမွန်လာပါသလားဟု မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့် (၂၈%) က ပိုဆိုးလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၂၁% က အပြောင်းအလဲမရှိဟုဖြေဆိုကာ ကျန် ၂၇% ကပိုကောင်းလာသည် နှင့် ၂၄% က မသိပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။  တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၂၉%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၂၀%) ထက် ပိုကောင်းလာသည် ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရပြီး ပညာရေးနောက်ခံမတူညီသူများအကြား သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှု ကြီးကြီးမားမားမရှိကြချေ။

စီးပွားရေးကဏ္ဍ

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရ နှင့် ယခုအစိုးရ လက်ထက် အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်အောက် (၄၃%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၂၀%က ပိုဆိုးသွားသည်နှင့် ၂၆%ကမူ အပြောင်းအလဲမရှိပါ ဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများက ဖြေကြားသူများ (၄၆%) က  ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၄%) ထက် ပိုကောင်းပါသည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်ကြသူများအကြား၊ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအကြား နှင့် ပညာရေးအဆင့်မတူသူများအကြားတွင်မူ သဘောထားအမြင်များ ကွာခြားမှုမရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက မိသားစုဝင်ငွေအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အခြေအနေကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် (၃၄%) ကအပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုပြီး ၃၉%က ပိုကောင်းလာသည် နှင့် ၁၉% က ပိုဆိုးလာသည်ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးကဖြေကြားသူများ (၄၂%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၁%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုမှုပိုများ ပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်အကြားနှင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအကြား သဘောထားအမြင်များ ကွာခြားမှုမရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အခြေအနေများကိုမေးမြန်းရာတွင်မူ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်နီးပါး (၄၆%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၁၉% က အပြောင်းအလဲမရှိပါနှင့် ၁၀%ကသာ ပိုဆိုးလာသည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ ဖြေကြားသူများ၏ လေးပုံတစ်ပုံ (၂၅%) ကမူ မသိပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၄၉%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၆%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။  မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်ကြသူများအကြား၊ နှင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအကြား သဘောထားအမြင်များ ကွာခြားမှုမရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

နိုင်ငံသားအနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်လှမ်းမှီ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှုမှာ ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင် အနေအထားကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက် (၅၆%) က ပိုမိုလက်လှမ်းမှီ ကောင်းမွန်လာသည်ဟု ဖြေဆိုပြီး ၁၉% က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟု ဖြေဆိုကြပါ သည်။ တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ( ၆၁%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၄၆%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်ကြသူများအကြား၊တွင် သဘောထား အမြင်ကွာခြားမှုမရှိသော်လည်း အမျိုးသားများ (၆၁%) က အမျိုးသမီးများ (၅၃%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အနေအထားကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက် (၅၁%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများက ဖြေကြားသူများ (၅၅%)က  ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၈%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်ကြသူများအကြားနှင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအကြား သဘောထားအမြင်များ ကွာခြားမှုမရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာကွာဟမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက် အခြေအနေ ကိုနှိုင်းယှဉ်မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ (၃၀%) က ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်ဟု ဖြေကြားပြီး  ၂၀% ကမူ အပြောင်းအလဲမရှိပါဟု ဖြေကြားပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၃၃%) က မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၂၃%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၃၃%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၂၂%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများပါသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအကြား သဘောထားအမြင်များ ကွာခြားမှုမရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ကျေးလက်နှင့် ရပ်/ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ယခင်အစိုးရလက်ထက်နှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက် လမ်းနှင့် တံတားများ၏ အခြေအနေကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ အများစု (၇၁%) ကပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၁၇% က အပြောင်းအလဲမရှိဟုဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်သူများအကြားနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူများ အကြား သဘောထားအမြင်များကွာခြားမှုမရှိ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဆက်လက်၍ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်ကျော် (၆၀%) ကယခင်အစိုးရလက်ထက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခုအစိုးရ လက်ထက်တွင် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုကြပြီး ၁၆% က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြကဖြေကြားသူများ (၇၇%) က ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၅၁%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများက ဖြေကြားသူများ (၆၃%) ကပြည်နယ်များက ဖြေကြားသူများ (၅၂%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။

ကျောင်းအဆောက်အအုံများနှင့် ကျောင်းအသုံးအဆာင်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ  (၆၉%) ကယခင်အစိုးရ လက်ထက် နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုကြပြီး ၁၅% က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၇၂%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၆၃%) ထက်ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရ ပါသည်။  မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများအကြားတွင်မူ သဘောထားအမြင်များကွာခြားမှုမရှိ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ယခင်အစိုးရလက်ထက် အစိုးရဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်းများ၏ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအနေအထား နှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အနေအထားကိုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ (၆၅%) ကပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၁၈% က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၇၀%) က ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၆၂%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေကြားမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၆၈%) များက  ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၅၄%)ထက် ပိုကောင်းသည်ဟုဖြေဆိုမှုတွင် သိသိသာသာ ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ပြုလုပ်ခြင်းစသည့် အစိုးရဝန်ဆောင်မှုများ၏ အနေအထား နှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အနေအထားကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက် (၅၃%) ကပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၂၃% က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟု ဖြေဆိုကာ ၁၃% ကမူ ပိုဆိုးသွားသည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၇%)က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၄၂%)ထက် ပိုကောင်းသည်ဟုဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပြီး မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ အကြား သဘောထားအမြင်များကွာခြားမှုမရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ယခင်အစိုးရလက်ထက် စာတိုက်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက် စသည့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအခြေအနေနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ (၆၇%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုပြီး ၁၄% ကအပြောင်းအလဲမရှိပါဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၇၃%) က ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၆၅%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုမှုပိုများသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၇၁%) လောက် ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၅၇%) က ပိုကောင်းသည်ဟုဖြေဆိုမှု မများသည်ကိုတွေ့ရသည်။

သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်မေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ထက်ဝက်ကျော် (၆၀%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုပြီး လေးပုံတစ်ပုံခန့် (၂၄%) က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက် တွင် မြို့ပြဒေသက ဖြေကြားသူများ (၆၃%) က ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၅၈%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေကြားမှု ပိုများပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူများတွင် တိုင်းဒေသကြီးများက ဖြေကြားသူများ (၆၆%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၄၃%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။

ရပ်/ရွာရေနုတ်မြောင်းနှင့် မိလ္လာစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက်အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ထက်ဝက်ခန့် (၅၁%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုပြီး လေးပုံတစ်ပုံခန့် (၂၅%) က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုကာ ၁၃ %က ပိုဆိုးလာသည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ အကြား သဘောအမြင်မျာကွာခြားမှုမရှိသော်လည်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၇%) လောက် ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၅%) က ပိုကောင်းသည်ဟုဖြေဆိုမှု မများသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဘေးရန်ကင်းမှုနှင့် လုံခြုံမှု

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ယခုအစိုးရလက်ထက် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဘေးရန်ကင်းမှုနှင့် လုံခြုံမှုအခြေအနေမှာ ယခင်အစိုးရနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မည်သည့်အခြေအနေရှိသနည်းဟုမေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ ၄၆% က ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၂၀% က ပိုဆိုးလာသည်ဟု ဖြေဆို ကာ ၂၅% က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ၏ ၅၀% က မြို့ပြ ဒေသ ကဖြေကြားသူများ (၃၆%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၄၉%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ(၃၅%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။  အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြားတွင် မူ သဘောထားအမြင်များ ကွာခြားမှုမရှိသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။

ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင် ကလေးသူငယ်များ ဘေးရန်ကင်းမှုနှင့် လုံခြုံမှု၏ အနေအထားကို ယခင်အစိုးလက်ထက်အနေအထားနှင့် နှိုင်းယှဉ်မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏လေးပုံတစ်ပုံခန့် ၂၇% ကပိုဆိုးလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၄၄%က ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုကာ ၂၀% ကအပြောင်းအလဲမရှိပါ ဟုဖြေဆိုကြပါသည်။  ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၄၉%) က မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၃၂%) ထက် ပိုကောင်းသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများက ဖြေကြားသူများ (၄၆%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၅%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအကြား သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှု မရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသမီးများဘေးရန်ကင်းမှုနှင့် လုံခြုံမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရလက်ထက်နှင့် ယခုအစိုးလက်ထက်အနေအထားကို နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖြေကြားသူများ၏ ၂၈% ကပိုဆိုးလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၄၂% ကပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုကြကာ ၂၁% က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူ ၄၇% က မြို့ပြတွင်နေထိုင်သူ ၂၉% ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုမှု ပိုများပြီး တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၄၃%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၃%) ထက် ပိုကောင်းလာသည် ဟုဖြေဆိုမှုပိုများပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အကြား သဘောထားအမြင် ကွာခြားမှု ကြီးကြီးမားမား မရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရလက်ထက်နှင့် ယခုအစိုးလက်ထက် အနေအထားကို မေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ ၄၀% ကပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၂၆% က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟု ဖြေဆိုပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၄၆%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၂၇%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ (၄၅%) က အမျိုးသမီးများ (၃၇%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွင် နိုင်ငံသားများ၏ ပါဝင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်အစိုးရလက်ထက်နှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက် အနေအထားကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်နီးပါး (၄၈%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၁၉%က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၃%)က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၆%) ထက်  ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ (၅၅%) က အမျိုးသမီးများ (၄၃%) ထက် ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်သူများအကြားတွင်မူ သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှုမရှိသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန် ယခင်အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့် ယခုအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု အနေအထားကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်အောက် (၄၀%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၂၀%က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၄၆%) က ပြည်နယ်များတွင်နေထိုင်သူများ (၂၇%) ထက်  ပိုကောင်း လာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ (၄၇%) က အမျိုးသမီးများ (၃၅%) ထက် ပိုကောင်းသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။

ဗဟိုဦးစီးစနစ်လျော့ချနိုင်ရေးအတွက် ယခင်အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့် ယခုအစိုးရ၏ ကြိုပမ်းအားထုတ်မှု အနေအထားကို မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် (၃၄%) က ပိုကောင်းလာသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၂၀%က အပြောင်းအလဲမရှိပါဟုဖြေဆိုကာ ၃၇% က မသိပါဟု ဖြေဆိုကြ ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၃၉%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၂၂%) ထက်  ပိုကောင်းလာသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်အကြား သဘောထားအမြင်များကွာခြားမှု မရှိသော်လည်း အမျိုးသားများ (၄၀%) က အမျိုးသမီးများ ထက် ပိုကောင်းသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများပါသည်။

၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း အနိုင်ရပါတီအား အာဏာလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို ချောချောမွေ့မွေ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သော်လည်း  မြန်မာ့နိုင်ငံ၏ အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံထားသည့် နိုင်ငံရေးစနစ်/မူဘောင်ကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး၏ နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်များကို လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်မည့် အနေအထား ဖြစ်လာရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိနေသေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိ NLD ပါတီအစိုးရ၏ အစိုးရသက်တမ်းတစ်ဝက်အတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲသော နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားများ၏ သဘောထားအမြင်များကို သိရှိနိုင်ရန် တွေ့ဆုံမေးမြန်း စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များခန့်အပ်ခြင်း

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ ခန့်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးချုပ်များကို သမ္မတ က ရွေးချယ်ခံအပ်သင့်သည် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်များက ခန့်ထားသင့်သည် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ နိုင်ငံသားများက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်သင့်သည် စသည့်နည်းလမ်းများအနက် မည်သည့်နည်းလမ်း ဖြင့်ရွေးချယ်သင့်သည်ဆိုသည့် သဘောထားအမြင်ကိုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက် (၅၂%) က သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ နိုင်ငံသားများက တိုက်ရိုက်ရွေးသင့်သည်ဆိုသည့်နည်းလမ်းကို ဖြေဆိုကြပြီး ၁၁% က သမ္မတကခန့်အပ်သင့်သည် နှင့် ၁၁% ကတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်က ရွေးချယ်သင့်သည်ဟု အသီးသီးဖြေဆိုကြ ပါသည်။  နိုင်ငံသားများ၏ လေးပုံတစ်ပုံ (၂၆%) ကမူ မသိပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအကြား အာဏာခွဲဝေမှု

ဆက်လက်၍ PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့အကြား အာဏာခွဲဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဖြေကြားသူများ၏ ၂၇% က တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများက ယခုထက်ပို၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရရှိသင့်သည်ဟု ဖြေဆိုပြီး၊ ၂၁% က လက်ရှိအနေအထားအတိုင်းသာဆက်လက်ထားရှိရမည်ဟုဖြေဆိုကြကာ ၁၁% က ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ယခုထက်ပိုပြီး ရသင့်သည်ဟုဖြေဆိုကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ နိုင်ငံသားများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံကျော် (၃၉%) ကမူ မသိပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရ နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့၏ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများ

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက အခြေခံပညာရေး၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေး၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ထားရေးနှင့် အပြောင်းအရွေ့ကိစ္စများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရားသူကြီးများခန့်အပ်ခြင်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှရရှိသောဝင်ငွေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းစသည့် ကိစ္စများကို မည်သူက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံသားများ၏ ဖြေကြားမှုများမှာ အောက်ပါဇယားအတိုင်းပင်ဖြစ်သည် (ဇယား-၁)။

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်အစိုးရ

ပြည်ထောင်စု

အစိုးရ

အစိုးရ နှစ်ရပ်လုံးမသိပါ
အခြေခံပညာရေး (မူလတန်းမှ အထက်တန်း)၁၅%၉%၅၆%၂၀%
အဆင့်မြင့်ပညာရေး (တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်)၈%၁၄%၅၆%၂၂%
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၁၃%၉%၅၈%၁၉%
အမျိုးသားလုံခြုံရေး၈%၁၂%၅၇%၂၃%
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင်း အစိုးရဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ထားရေးနှင့် အပြောင်းအရွေ့၂၀%၁၁%၄၃%၂၆%
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရားသူကြီးများ ခန့်အပ်ခြင်း၁၄%၁၃%၄၆%၂၇%
သဘာဝအရင်းအမြစ်သယံဇာတ စီမံဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် (သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စသည်ဖြင့်)၁၃%၁၁%၄၈%၂၈%
သဘာဝသယံဇာတမှ ရရှိသော ငွေကြေးကို စီမံခန့်ခွဲမှု (သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး)၁၃%၁၂%၄၇%၂၈%

ဇယား-၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ တာဝန်များ

၇.၄။ နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသား-အမျိုသမီးပါဝင်မှု

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက လက်ရှိနိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူက ပိုမိုပါဝင်နေပြီး အမှန်တကယ်အားဖြင့် မည်သူက ပိုမိုပါဝင်သင့်သည်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်နေသူများမှာ အားလုံးနီးပါးက အမျိုးသားများဖြစ်သည်ဟုဖြေဆိုမှုမှာ နိုင်ငံသားများ၏ ၂၀ % ခန့်ရှိပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်း တူပါဝင်နေကြပါသည် ဟုဖြေကြားသူမှာ ၁၉% ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် (ပုံ-၉၀)။ အမျိုးသားများ (၂၁%) နှင့် အမျိုးသမီးများ (၁၉%) က လက်ရှိနိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်နေသူများမျာ အမျိုးသားများအားလုံးနီးပါးဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ကြသည် (ပုံ-၉၁)။ မည်သူကပိုမိုပါဝင်သင့်သည်ဆိုသည့် မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါး (၃၁%) က အမှန်တကယ်အားဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူပါဝင်သင့်သည် ဟုဖြေဆိုပြီး ၁၈% က အမျိုးသားများသာပါဝင်သင့်သည် ဟုဖြေဆိုသည် ကိုတွေ့ရပါသည် (ပုံ-၉၀)။ အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တွင် မည်သူက နိုင်ငံရေးတွင်ပိုမိုပါဝင်သင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများကသာပါဝင်သင့်သည်ဟုဖြေဆိုမှုတွင် အမျိုးသားများ (၁၉%) နှင့် အမျိုးသမီးများ (၁၇%) အကြား သဘောထားအမြင် ကွာခြားမှုမရှိသည် ကိုတွေ့ရပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူပါဝင်သင့်သည်ဟု ဖြေဆိုရာတွင်လည်း အမျိုးသားများ (၃၃%) နှင့် အမျိုးသမီးများ (၃၀%) တို့တူညီကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်၏ပါဝင်မှု

လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုအဆင့်လွှတ်တော် နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များတို့တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်စရာမလိုဘဲ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပါဝင်ခွင့်ကိုအခြေခံဥပဒေက အပ်နှင်းထားပါသည်။ PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ယင်းအရေအတွက်ကို တိုးသင့်သည် သို့မဟုတ် ယခုအရေအတွက်အတိုင်းထားသင့်သည် သို့မဟုတ် လျော့သင့်သည် သို့မဟုတ် လုံးဝမပါဝင်သင့်ဘူး လားဟု မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော် ရှိ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားအနည်းငယ် (၁၆%) က လုံးဝမပါသင့်ပါဟု ဖြေဆိုပြီး ၂၁% က ယခုအရေအတွက်အတိုင်းထားသင့်သည်၊ ၁၅% က လျော့ချသင့်သည်နှင့် ၁၄% ထပ်တိုးသင့်သည် ဟုဖြေဆိုသည်ကို တွေ့ရပါသည် (ပုံ-၉၃)။  ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၁၆%)က မြို့ပြဒေသက ဖြေကြားသူများ (၁၀%) ထက် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက် ယခုထက်ပိုတိုးသင့်သည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများပါသည်။ မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ က တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၏အရေအတွက်ကို ယခုအတိုင်းဆက်ထားရမည် (၂၅%) နှင့် လုံးဝမရှိသင့်ပါ (၂၂%) ဟုဖြေဆိုပြီး ကျေးလက်ဒေသက (ယခုအတိုင်းထားသင့်သည်။ ၁၉%) နှင့် (လုံးဝမပါသင့်ပါ။ ၁၃%) ထက်ပိုများပါသည် (ပုံ-၉၄)။ တိုင်းဒေသကြီးက ဖြေကြားသူများက တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်ကို ယခုအတိုင်းထားသင့်သည် (၂၃%) နှင့် ယခုထက်ပိုတိုးသင့်သည် (၁၆%) ဟုဖြေဆိုမှု တွင် ပြည်နယ်များက ဖြေကြားမှုများ (ယခုအရေအတွက်အတိုင်းထားသင့်သည် ၁၈% နှင့် ပိုတိုးသင့်သည် ၈%) တို့ထက်ပိုများပါသည်။  ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၁၉%) က တိုင်းဒေသကြီးများ ကဖြေကြားသူများ( ၁၄%) ထက် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက် ကိုလျော့ချသင့်သည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။

ဖြေကြားသူများ၏ လေးပုံတစ်ပုံ (၁၇%) က တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်များတွင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များလုံးဝမပါရှိသင့်ပါဟုဆိုကြ ပါသည်။ ၁၄% က အရေအတွက်ကိုလျော့ချသင့်ဟု ဆိုကာ ၂၂% က ယခုအရေအတွက်အတိုင်းထားသင့်သည်ဟု ဖြေဆိုပြီး ၁၃%က အရေအတွက်ကိုတိုးသင့်ပါ သည်ဟု ဖြေကြားပါသည်။

Transparency International အဖွဲ့၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အဂတိလိုက်စားမှုအပေါ်အမြင် ညွှန်းကိန်း အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့်မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ တွင် အဆင့် “၁၃၀” နှင့် ညွှန်းကိန်းရမှတ် “၃၀”  (“၀” မှာ အဂတိလိုက်စားမှု အလွန်များပြားသည်၊ “၁၀၀” မှာ အဂတိလိုက်စားမှု လုံးဝကင်းစင်သည်) တွင်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက တိုးတက်မှုများ ရှိပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခုအဆင့်နှင့် ညွှန်းကိန်းရမှတ်တို့မှာ အနည်းငယ်ပိုကောင်း လာသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားအဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် ကြီးမားသည့် အဂတိလိုက်စားမှု ပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။  ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြင့် ယခုအစိုးရက ၎င်းအနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း အရိပ်အယောင်များပြသခဲ့ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဥပဒေမူဘောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ အဓိကကျသော ကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့ပင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး တွင် နိုင်ငံသားများ အသိအမြင်ပိုမိုမြင့်မားလာရေးနှင့် ပါဝင်လာရေးတို့မှာလည်း အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် အခရာကျသောကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။  ယခုစစ်တမ်းတွင် အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားအမြင်များနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုစိတ်ကို တိုင်းတာနိုင်ရန် PACE အဖွဲ့က နိုင်ငံသားများကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုအပေါ် သဘောထားအမြင်

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားများ၏ သဘောထားအမြင်နှင့် အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုက်ဖျက်ရာ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုမှုတို့ကို သိရှိနိုင်ရန် ဒေသသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် မေးမြန်းလေ့ရှိသော မေးခွန်းများကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွင် PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ဖြေကြားသူများကို အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အဆိုများကို ဖတ်ပြပြီး ယင်းအဆိုများကို  အဆင့် “၁” မှ “၅” အတွင်း အဆင့်သတ်မှတ်ပေးရန် မေးမြန်းခဲ့ပါသည် (အဆင့် “၁” မှာ လုံးဝသဘောမတူပါ၊ “၂” မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သဘောမတူပါ၊ “၃” မှာ ကြားနေ၊ “၄” မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သဘောတူသည်၊ “၅” မှာ လုံးဝသဘောတူပါသည်)။

“အဂတိလိုက်စားမှုဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထိခိုက် ပျက်စီး စေပါတယ်” ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ ၆၉% က သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုပြီး ၁၃% က သဘောမတူပါဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်တွင် မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၈၀%) က ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၆၄%) ထက် သဘောတူပါသည် ဟုဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၇၂%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၅၈%) ထက် သဘောတူသည်ဟုဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတွင် အမျိုးသားများ (၇၃%) က အမျိုးသမီးများ (၆၆%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၈၄%) က အထက်တန်း အောက်အဆင့် ထိသာပညာသင်ကြားခဲ့သူ (၆၇%) ထက် သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။

 “အဂတိလိုက်စားမှုဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားအရ မှားယွင်းတဲ့ ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်” ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ ၇၂% က သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုပြီး ၁၀% က သဘောမတူပါဟုဖြေဆိုကြပါသည်။ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်တွင် မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၈၂%)က ကျေးလက်တွင် ဖြေကြားသူများ (၆၇%) ထက် သဘောတူမှုသည်ဟုဖြေကြားမှုပိုများပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၇၆%) က ပြည်နယ်များတွင် နေထိုင်သူများ (၅၉%) ထက် သဘောတူသည်ဟုဖြေဆိုမှု ပိုများ ပါသည်။ အမျိုးသားများ (၇၇%) က အမျိုးသမီးများ (၆၈%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက် ပညာသင်ကြားခဲ့ သူများ (၈၆%)  က အထက်တန်း အောက်အဆင့် ထိသာပညာသင်ကြားခဲ့သူ (၇၀%) ထက် သဘောတူသည် ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။

 “မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအများစုဟာ လာဘ်ပေးတာ တွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်”ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ ၁၇% က သဘောမတူပါဟုဖြေဆိုပြီး ထက်ဝက်ကျော် (၆၀%) က သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်တွင် မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၇၂%) က ကျေးလက်တွင် နေထိုင်သူများ (၅၅%) ထက် ယင်းအဆိုကို သဘောတူမှု အနည်းငယ်ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် တိုင်းဒေသကြီးကဖြေကြားသူများ (၆၃%) က ပြည်နယ်များက ဖြေကြားသူများ (၅၂%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများပါသည်။  အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသားများ (၆၅%) က အမျိုးသမီးများ (၅၆%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၇၇%)က အထက်တန်း အောက်အဆင့် ထိသာပညာသင်ကြားခဲ့သူ (၅၇%) ထက် ယင်းအဆိုကို သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

 “တကယ်လို့ ကျနော်/ကျမ က လာဘ်ပေးတာ မလုပ်ဘူးဆိုရင် လုပ်တဲ့သူကပဲ အသာရသွားမှာ ဖြစ်တယ်”  ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ၂၀% က သဘောမတူပါဟုဖြေဆိုပြီး ထက်ဝက်နီးပါ (၅၅%) က သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်တွင် မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၆၅%) က ကျေးလက်တွင် နေထိုင်သူများ (၅၁%) ထက် ယင်းအဆိုကို သဘောတူမှု အနည်းငယ်ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် တိုင်းဒေသကြီးကဖြေကြားသူများ (၅၉%) က ပြည်နယ်များက ဖြေကြားသူများ (၄၄%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသားများ (၅၉%) က အမျိုးသမီးများ (၅၂%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေဆိုမှု အနည်းငယ်ပိုများသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၆၉%) က အထက်တန်း အောက်အဆင့်အထိ ပညာသင်ခဲ့သူများ (၅၃%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေကြားမှု ပိုများသည်။

“တကယ်လို့ ကျနော်/ကျမက လာဘ်ပေးတာ မလုပ်ဘူးဆိုရင် အစိုးရဌာနနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ပြီးစီးမှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ ၂၂% က သဘောမတူပါဟုဖြေဆိုပြီး ထက်ဝက်ခန့် (၄၈%) က သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်တွင် မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၅၇%) က ကျေးလက်တွင် နေထိုင်သူများ (၄၄%) ထက် ယင်းအဆိုကို သဘောတူမှု အနည်းငယ်ပိုများ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများက ဖြေကြားသူ (၅၃%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၅%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေကြားမှု ပိုများပါသည်။ အမျိုးသားများ (၇၃%) က အမျိုးသမီးများ (၆၆%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူ ( ၅၅%) က အထက်တန်း အောက်အဆင့်အထိ ပညာသင်ခဲ့သူများ (၄၈%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်။

“အဂတိလိုက်စားမှုဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ အခြေခံအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင် နေပါ တယ်”ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ လေးပုံတစ်ပုံက (၂၆%) က သဘောမတူပါဟုဖြေဆိုပြီး ၄၂% က သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်တွင် မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၅၂%) က ကျေးလက်ဒေသကြ ဖြေကြားသူများ (၃၇%) ထက် ယင်းအဆိုကို သဘောတူမှု အနည်းငယ်ပိုများ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၄၆%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၂၈%) ထက် သဘောတူညီမှုအနည်းငယ်ပိုသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ (၄၆%) က  အမျိုးသမီးများ (၃၉%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၅၃%) က အထက်တန်း အောက်အဆင့်အထိ ပညာသင်ခဲ့သူများ (၄၀%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်။ “အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာ သာမန်လူတွေ ရဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုက အပြောင်းအလဲကို ဖြစ်စေ ပါတယ်” ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်ခန့် ( ၄၉%) က သဘောတူပါသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၁၆% က သဘောမတူပါဟု ဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၅၄%) က ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၄၆%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၄%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၃%) ထက် သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ (၅၄%) က အမျိုးသမီးများ (၄၆%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေကြားမှု ပိုများပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၅၈%) က အထက်တန်း အောက်အဆင့်အထိ ပညာသင်ခဲ့သူများ (၄၈%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများသည်။

“တစ်ချို့သော အခြေအနေအချိန်အခါမျိုးမှာ အဂတိ လိုက်စားမှုဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်ပါတယ်” ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာ အထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်ခန့် ( ၃၀%) က သဘောတူပါသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၃၇% က သဘောတူမပါဟု ဖြေဆို ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးများကဖြေကြားသူများ (၅၄%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၃%) ထက် သဘောတူပါသည် ဟု ဖြေဆိုမှု ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်တွင် မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများအကြား၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြား နှင့် အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူနှင့် အထက်တန်း အောက်အဆင့်အထိ ပညာသင်ခဲ့သူများအကြား သဘောထား အမြင်ကွာ​ခြားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။

“လာဘ်ပေးမှုပြုလုပ်ရင် အဖမ်းအဆီး ခံရဖို့ အလား အလာရှိတယ်” ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာ အထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်ခန့် ( ၅၁%) က သဘောတူပါသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၁၆% က သဘောတူမပါဟု ဖြေဆို ပါသည်။  မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၅၈%) က ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၄၈%) ထက် သဘောတူသည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးကဖြေကြားသူများ (၅၆%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၃၆%) ထက် သဘောတူပါသည် ဟု ဖြေဆိုမှု အနည်းငယ်ပိုများ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၅၉%) က အထက်တန်း အောက်အဆင့်အထိ ပညာသင်ခဲ့သူများ (၅၁%) ထက် သဘောတူညီသည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများပါသည်။

“အဂတိလိုက်စားမှုဟာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ ကိစ္စတွေပြီးမြှောက်ဖို့အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ” ဆိုသည့်အဆိုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာ အထိ သဘောတူပါသလဲ ဟုမေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ( ၃၄%) က သဘောတူပါသည်ဟုဖြေဆိုပြီး ၃၂% က သဘောတူမပါဟု ဖြေဆို ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တွင် တိုင်းဒေသကြီး တွင် နေထိုင်သူများ (၃၉%) က ပြည်နယ်များကဖြေကြားသူများ (၂၄%) ထက် သဘောတူပါသည်ဟု ဖြေဆိုမှု အနည်းငယ်ပိုများ သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်တွင် မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများအကြား၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြား နှင့် အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူနှင့် အထက်တန်း အောက်အဆင့်အထိ ပညာသင်ခဲ့သူများအကြား သဘောထား အမြင်ကွာ​ခြားမှုကြီးကြီး မားမားမရှိသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် နိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုမှုနှင့် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုကြသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်မေးလေ့ရှိသည့် မေးခွန်းများကို အသုံးပြုပြီး PACE အဖွဲ့က စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစိုးရကို လက်မှတ်တောင်းဆိုသည့် ကိစ္စများတွင် ပါဝင်မည်လားဟု PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက မေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ ထက်ဝက်ကျော် (၅၇%) က ပါဝင်ပါမည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ မြို့ပြဒေသကဖြေကြားသူများ (၆၃%) က ကျေးလက်ဒေသကဖြေကြားသူများ (၅၄%) ထက် ပါဝင်ဆာင်ရွက်ပါမည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများသည်။ အမျိုးသားများ (၆၄%) က အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါမည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများပါသည်။ အထက်အတန်းနှင့် အထက်တန်းအထက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၇၁%) က အထက်တန်းအောက် ပညာသင်ကြားခဲ့သူများထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါမည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများပါသည်။ လူငယ် (၁၈-၃၅ နှစ်) နှင့် လူကြီး (၃၅ နှစ် အထက်) တို့အကြား သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြမှုများတွင် ပါဝင်မည်လားဟု PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက မေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ ထက်ဝက်အောက် (၄၂%) က ပါဝင်ပါမည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ အမျိုးသားများ (၄၇%) က အမျိုးသမီးများ (၃၆%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဖြေကြားမှုပိုများသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်သူများအကြား၊ လူငယ်နှင့် လူကြီးတို့အကြား သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အစိုးရ သို့မဟုတ် အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဂတိလိုက်စားမှုများကို သတင်းပို့မှုများ ပြုလုပ်မည်လားဟု PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက မေးမြန်းရာ နိုင်ငံသားများ၏ ထက်ဝက် (၅၀%) က ပါဝင်ပါမည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ အမျိုးသားများ (၅၈%) က အမျိုးသမီးများ (၄၃%)ထက် သတင်းပို့ပါမည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက်ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၆၀%) က အထက်တန်းအောက်အဆင့်ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၄၈%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဖြေဆိုမှုပိုများပါသည်။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက် ဒေသအလိုက် သို့မဟုတ် အသက်အရွယ်အလိုက် သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်လားဟု PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်း ကောက်ယူသူများက မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက်နီးပါး (၄၈%) က ပါဝင်ပါမည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြားတွင်မူ အမျိုးသားများ (၅၅%) က အမျိုးသမီးများ (၄၂%) ထက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုစိတ်များ ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အထက်တန်းနှင့်အထက်တန်းအထက် ပညာအဆင့်အထိပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၅၈%) က အထက်တန်းအောက်အဆင့် ပညာအဆင့်ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၄၇%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုပိုများပါသည်။  မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်သူများအကြားနှင့် လူငယ်နှင့် လူကြီးတို့အကြား သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အစိုးရဝန်ထမ်း/အရာရှိတစ်ဦးက လာဘ်တောင်းသည့်အခါ မပေးရန် ငြင်းဆန်ကာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်လားဟု PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက မေးမြန်းရာ ဖြေကြားသူများ၏ ထက်ဝက် (၄၈%) က ပါဝင်ပါမည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြားတွင်မူ အမျိုးသားများ (၅၃%) က အမျိုးသမီးများ (၄၂%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုစိတ်များကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းအထက်ပညာသင်ကြားခဲ့များ (၅၈%) က အထက်တန်းအောက်အဆင့်ပညာသင်ကြားခဲ့သူများ (၄၅%) ထက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါမည်ဟု ဖြေကြားကြပါသည်။  မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင်သူများအကြားနှင့် လူငယ်နှင့် လူကြီးတို့အကြား သဘောထားအမြင်ကွာခြားမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုအခြေအနေ

PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအစိုးရလက်ထက်နှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီအစိုးရ လက်ထက်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှုအတိုင်းအတာကို အဆင့် “၀” မှ ၁၀ အတွင်း မည်သည့်အဆင့်တွင် ရှိသည်ကို သတ်မှတ်ပေးရန် မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ (အဆင့် “၀” မှာ အဂတိလိုက်စားမှု အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး အဆင့် “၁၀” မှာ အဂတိလိုက်စားမှု လုံးဝမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအစိုးရလက်ထက် အဂတိလိုက်စားမှု အတိုင်းအတာကို ဖြေကြားသူများ၏ လေးပုံတစ်ပုံအောက် (၁၇%) က အဂတိလိုက်စားမှုအဆိုးဝါးဆုံး (အဆင့် “၀”) ဟုသတ်မှတ်ပြီး အခြား ၁၇%က ကြားနေ (အဆင့် “၅”) ဟုဖြေဆိုပြီး အဆင့် “၁၀” (အဂတိလိုက်စားမှုလုံးဝမရှိ) ဟုသတ်မှတ်သူ ၂ % ရှိသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အစိုးရလက်ထက် အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားများ၏ ၃% က အဂတိလိုက်စားမှု အဆိုးဝါးဆုံး (အဆင့် “၀” ) သတ်မှတ်ပြီး ၂၀% က ကြားနေ (အဆင့် “၅”) ဟုဖြေဆိုပြီး အဆင့် “၁၀” (အဂတိလိုက်စားမှုလုံးဝမရှိ) ဟုသတ်မှတ်သူ ၄ % ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

Download PDF