ဒီမိုကရေစီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကယ်ဒမီ

ဒီမိုကရေစီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကယ်ဒမီသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) က ပြုလုပ်သော ပြည်သူ့နီတိသင်တန်းများ ဖြစ်ပါသည်။

ဒီမိုကရေစီနှင့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများမျှဝေရန်၊ ဒေသအတွက် အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး တက်ကြွသော နိုင်ငံသားများ ဖြစ်လာစေရန်နှင့် နိုင်ငံရေးတွင် နိုင်ငံသားများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဒီမိုကရေစီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကယ်ဒမီ

သင်ကြားခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများ

ဒီမိုကရေစီ၏ အဓိပ္ပာယ်၊ အမျိုးအစားများနှင့် အခြေခံစံနှုန်းများ

ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု သဘောတရားများ၊

နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်၀တ္တရားများ

ဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များ နှင့်

သင်ခန်းစာနှင့်ပတ်သက်၍ သရုပ်ဖော်ပြဇာတ်ဖန်တီးကပြခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် ၁၉ စတင်ဖြစ်ပွားလာသဖြင့် ရပ်နားခဲ့ရချိန် မတိုင်မီအထိ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကယ်ဒမီ သင်တန်း ၉၁ ခုနှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းပေါင်းများစွာ ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။

သင်ထောက်ကူများ ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်

ဒီမိုကရေစီ၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံသားပါဝင်မှု သင်ခန်းစာများမှ အချို့ကို သရုပ်ဖော်ဗီဒီယိုများဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

ဒီမိုကရေစီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကယ်ဒမီ၏ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ရန်

 

အခန်း (၁)

ဒီမိုကရေစီ၏ အဓိပ္ပာယ်၊

အမျိုးအစားနှင့် အခြေခံစံနှုန်းများ

 

အခန်း (၃)

နိုင်ငံတော်နှင့် အစိုးရ၊

နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့်

တာဝန်ဝတ္တရားများ

 

အခန်း (၄)

ဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်ပွဲများနှင့်

ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များ