အောက်ပါ ကြေညာချက်/ အမိန့်ကြော်ငြာစာ/ သတိပေးကြေညာချက်များသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည်များကို စုစည်းတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် The Global New Light of Myanmar တွင် ဖော်ပြထားသော ကြေညာချက်များကို ဖတ်ရှုလိုပါက ယခုစာမျက်နှာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲ၍ ဖတ်ရှုရယူနိုင်ပါသည်။