အသိပေးချက်

PACE အနေဖြင့် ကိုဗစ် ၁၉ နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်စေရန် အချက်အလက်ရင်းမြစ်များကို စုစည်းတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ထိုရင်းမြစ်များတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို PACE က ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။