အုပ်စုတူဆွေးနွေးခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ခံ အခြေအနေမတူညီသော ရန်ကုန်မြို့တော်နယ်နမိတ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ အမြင်နှင့် သဘောထားသုံးသပ်ချက်များကို လေ့လာ ဆန်းစစ်နိုင်ရန် အုပ်စုတူဆွေးနွေးပွဲ ၆ ခု ကျင်းပကာ လေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ် ကြား လူငယ်အုပ်စု၊ ကျေးလက်နေ အမျိုးသားများအုပ်စု၊ ကျေးလက်နေ အမျိုးသမီးများအုပ်စု၊ ဝင်ငွေနည်း အလုပ်ကြမ်းသမားများအုပ်စု၊ NLD ထောက်ခံသူအုပ်စု နှင့် USDP ထောက်ခံသူအုပ်စုတို့ဖြစ်ပါသည်။

 

အုပ်စုတူဆွေးနွေးမှုများကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

  • စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲပေးသူအရေအတွက်နည်းပါးလာရသည့် အကြောင်းအရင်းများကို ရှာဖွေလေ့လာရန်၊
  • စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲတွင် ၁၈ နှစ်ပြည့်သူတိုင်းမဲပေးခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားအမြင်နှင့် အကြောင်းအရင်း ကိုသိရှိနိုင်ရန်၊
  • ၂၀၂၀ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲလာပေးမည့်သူအရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်၍ အုပ်စုတူဆွေးနွေးသူများ၏ ခန့်မှန်းချက်သဘောထားအမြင်နှင့် အကြောင်းအရင်းကို သိရှိလေ့လာနိုင်ရန်၊
  • ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပါတီနှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကြား ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်၊ အမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက် နည်းပါးရသည့်အကြောင်းအရင်း စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ အုပ်စုတူဆွေးနွေးသူများထံမှ မှတ်ချက်များတောင်းခံရန် နှင့်
  • နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် စစ်တမ်းမေးခွန်းများ တွင် “မသိပါ” ဟုဖြေဆိုသူများ ရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အုပ်စုတူဆွေးနွေးသူများထံမှ သဘောထားမှတ်ချက်များတောင်းခံရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။