နိုင်ငံသားများ၏ ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာ သဘောထားအမြင်စစ်တမ်း

PACE အဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံသားများ၏ ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုကို နိုင်ငံတကာသုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် စာရင်းအင်းနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ထားသည့် PACE အဖွဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူ ၃၄၃ ဦးက မြို့နယ်ပေါင်း ၂၅၄ ခုတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု စုစုပေါင်း ၂၈၀၈ ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွင် ပါဝင် ပတ်သက်နေကြသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားများ၏ ပကတိအခြေအနေမှန်ကို သိမြင်ကာ နိုင်ငံသားများ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ် ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် မူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဆောင်ရွက်သွား နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ နိုင်ငံ ရေးဖြစ်စဉ်များတွင် နိုင်ငံသားများ၏ ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရုံသာမက ရွေးကောက်ခံအစိုးရ၏ တာဝန်ခံမှုကိုပါ မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ မှန်မှန်ကန်ကန် အသွင်ကူးပြောင်းသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်