၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ တွေ့ရှိချက်များ

ကနဦးတွေ့ရှိချက်အပြည့်အစုံဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၏ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံကြည့်ပါက ယေဘုယျအားဖြင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းကာ ကြီးမားသည့်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် စိန်ခေါ်မှုနှင် အကန့်အသတ်များရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်စဉ်ကို တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြသည့် မဲရုံဝန်ထမ်းများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်လိုပါသည်။ ‌ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်စဉ်၏ နမူနာရွေးထုတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းစနစ်ဖြင့် အကဲဖြတ်ရာတွင် PACE က ဖြစ်စဉ်၏ ပွင့်လင်းမြင်သာ မှု၊ အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ကို တိုင်းတာပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ‌နေ့ဖြစ်စဉ်အား စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် PACE က ကာလတို စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၁၈၈၅ ဦးနှင့် မဲရလဒ်စုစည်းရေတွက်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ရန် မြိုု့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများသို့ ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၃၀၇ တို့အား စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောအမှားအယွင်းများကို မတွေ့ရချေ။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်က သိရှိနားလည်မှုလွှဲမှားသဖြင့် PACE အဖွဲ့၏  ကာလတိုနှင့် ကာလရှည် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့မှုအချို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ ….